?

Log in

No account? Create an account
Ляшко виступає азірівкою - VJ [entries|archive|friends|userinfo]
VJ

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Ляшко виступає азірівкою [квітень. 19-е, 2013|04:41 pm]
VJ


Троль 80 левела.
Щоправда багато йому сказати не встигли. Повний текст:

Добрий дінь, шанівний Микіла Яновіч! Сігодня Вас міжуть відправіти у відстівку. І Ві маєтє туді піті з усімя кровосісямі. Ваш кібінєт міністрів нєефєктівєн, нідіздаітєн. Ві давелі лідей да зубажання. І кіли Ві, гіворячі пра еканоміку, згідуєте папєрєдніків, та я хічю нагадаті Вам, що Ві - прім'єр-міністр вже трі ракі, і мінулій урід Ві теж ачолювалі. Тоєсть Ві сам сібє папєрєднік, панє Азіров. Кіли міліїни молодіх лідей біз роботі, біз зарплаті - Ві працюіте у пінсійнаму віці і кіжен дінь ходітє у кішчячій магазін. Кіли міліїни пінсіонєров отрімує мінше тісячі грівєн пінсії, Ві атрімуєте двідцять тісяч пінсії. Вібірці кіжуть Вам: Да пашлі Ви. Урід Азірова має піті у відстівку!"
ПосиланняВідповісти

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: anniska
2013-04-19 04:18 pm (UTC)
А Рыбак закон при этом не нарушил?
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: vjn
2013-04-19 06:50 pm (UTC)
порушив регламент, але ним риги давно вже підтираються
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: chita_i
2013-04-19 07:20 pm (UTC)
Отакая в нас дєрьмократія, як у московитів!
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: vjn
2013-04-19 07:23 pm (UTC)
Який демос - такий і кратос
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: chita_i
2013-04-19 07:27 pm (UTC)
Який стол такий і стул. Ви вірите у лінійні причинно наслідкові ланцюги? Я маю на увазі не у макрокосмосі а хоча б на рівні однієї нації, тим більше, людської судьби? Ви вірите що все що трапляється залежить виключно від нас? Що нема сил які таки сильно впилвають, що б ми не робили?
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: vjn
2013-04-19 07:35 pm (UTC)
так
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: chita_i
2013-04-19 07:56 pm (UTC)
Я, звичайно, дико вибачаюсь за таку метафору, але мені здається що політики є функцією від аргументів (громадян). Виборчий процес та інші процеси у політичній системі країни є функцією, яка мусила б описувати поведіку (координати) усіх "аргументів" що ту функцію створюють. Тобто, ідеально таки функція залежить від усіх аргументів. Але є певні природні закони (як то інерція, примусове неврахування (ігнор та винищення) деяких важливих аргументів, впливи зовнішніх функцій, які сильно можуть впливати на кінцевий результат (тобто, отриманий уряд та систему). Система тяжіє до рівноваги, як тільки її знайде. Тому, виводити систему з рівноваги деколи буває корисно для подальшого розвитку графіку. )))

Таким чином, те що ми бачимо чи маємо, не завжди є прямою "провиною" аргументів (у всякому разі, не усіх з них, хоча кожний вважає що таки не його власне), тому що деякі з них сильно "нейтрализує" сама функція, декого сусідні аргументи, а декого зовнішні функції. Також аргументи мають змогу прираховувати себе до зовсім інших функцій, хоча фактично знаходяться у певній групі териториально. У таких обставинах крива рожа в дзеркалі зовсім необов'язково є нашим відображенням, хоча, якщо філософствувати дуже відсторонено та дивитись з точки зору саме тих "представників" аргументів у функції що вважають себе похідними та нав'язують це бачення "пересічним", то саме так і є.
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: line_o
2013-04-19 09:18 pm (UTC)
:)
(Відповісти) (Thread)