?

Log in

No account? Create an account
VJ [entries|archive|friends|userinfo]
VJ

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[листопад. 28-е, 2015|10:12 am]
VJ

27.11.2015, 21:05,

Вага 3930,  зріст 54

В Україні з'явилась нова громадянка..

ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: holydiver_777
2015-11-28 08:22 am (UTC)
Вітаю!
Нехай Господь зішле дитині добру долю і хай з небес охороняють його ангелятка.
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: iskatel
2015-11-28 03:56 pm (UTC)
Поздравляю.
(Відповісти) (Thread)